Polityka Prywatności

Serwisu : ewelinaksiazek.pl który jest prowadzony przez Ewelina Ksiazek

z siedzibą w Boston, PE210ER (a company registered in England and Wales with company number 8891181599  and registered office at 138 Woad Farm Road, Boston, PE21 0ER, United Kingdom ) zwaną dalej Ewelina Ksiazek.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Ewelina Ksiazek obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: firmy jednoosobowej Ewelina Ksiazek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Ewelina Ksiazek nigdy nie wysyła spamu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować biuletynów należących do Ewelina Ksiazek oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Ewelina Ksiazek.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:
1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Ewelina Ksiazek. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Ewelina Ksiazek, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest Ewelina Ksiazek ;
masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do Ewelina Ksiazek możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego Newsletter-a
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących doEwelina Ksiazek wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Ewelina Ksiazek zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
Ewelina Ksiazek zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ewelina Ksiazek rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Ewelina Ksiazek mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany Polityki Prywatności
Ewelina Ksiazek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

UWAGA: Wszystkie zakupy są nie-refundowalne i nie podlegają reklamacji. Zgodnie z prawem nie możesz odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Informacje na stronie  są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Prawa użytkowników GDPR

Jeśli jesteś w Unii Europejskiej, masz prawo do pewnych informacji i pewnych praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa te obejmują:

Zachowamy wszelkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać, do wcześniejszego: (a) prośby o usunięcie informacji, (b) naszej decyzji o zaprzestaniu korzystania z naszych dotychczasowych dostawców danych lub (c) Firma zdecyduje, że wartość w zachowaniu danych jest przeważona przez koszty ich utrzymania.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych przechowywanych przez Firmę oraz praw do poprawiania lub kasowania danych osobowych.

Masz prawo szukać ograniczeń w przetwarzaniu twoich danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych i prawo do przenoszenia twoich danych.

W zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez firmę Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę, która miała miejsce przed wycofaniem zgody.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, który jest właściwy w sprawach związanych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Wymagamy tylko informacji, które są racjonalnie wymagane do zawarcia z tobą umowy. Nie wymagamy od ciebie wyrażenia zgody na niepotrzebne przetwarzanie jako warunek zawarcia z nami umowy.

Skontaktuj się z nami

Firma z zadowoleniem przyjmuje Twoje pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności:

Ewelina Książek
138 Woad Farm Road
Pe21 0er Boston
Lincolnshire UK

Adres e-mail: info@ewelinaksiazek.pl